Obiekty ogólnobudowlane w których wykonywaliśmy prace:
 • Zbiornik p.poż przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie – Prace izolacyjne w technologii firmy MAPEI.
 • Warszawa, Stary Żoliborz, ul. Kozietulskiego – kompleksowa izolacja murów fundamentowych metodą przepony poziomej oraz iniekcji strukturalnej. Mury od zewnątrz poniżej poziomu gruntu zostały zabezpieczone szlamami oraz folią kubełkową.
 • Budynek dydaktyczny UW, ul. Długa 44/50 – izolacje poziome oraz strukturalne
 • Warszawa, ul. Modularna 17 – naprawa posadzki w hali magazynowej
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. – Oczyszczalnia ścieków Żyrardów – około 400 mb. iniekcji
 • Pekao SA I Oddział w Żyrardowie – pełny zakres (iniekcje, izolacje)
 • Bank PKO SA ul. Czackiego 2 (izolacja pozioma)
 • Wojskowa Akademia Techniczna – iniekcje wzmacniające, izolacje
 • Hotel Gromada – iniekcje uszczelniające
 • PIA Piasecki – wiele obiektów w konstrukcji żel-bet – około 1700 mb. (iniekcje uszczelniające)
 • PTK CENTERTEL – prace wykonywane ciągle od 1995r. (iniekcje, izolacje)
 • Pepsi-Cola Zakład produkcyjny w Michrowie – współpraca od 1998r.
 • STRABAG – firma budowlana – wiele prac w konstrukcjach żel-bet w Warszawie
 • BIURO GOSPODARCZO – TECHNICZNE  – specjalistyczne prace izolacyjne – renowacyjne
 • Garaże podziemne w różnych osiedlach Warszawy i kraju (iniekcje uszczelniające)
 • Warszawa Port Lotniczy – garaże – uszczelnianie iniekcyjne – „Warbud”.
 • BUD GAZ Warszawa ul. Kasprzaka 25 – gazownia – wzmacnianie – naprawa rys w murze ceglanym w technologii HELIBAR
 • Warszawa i okolice – garaże wielokondygnacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej- wiele prac uszczelnieniowych metodami iniekcyjnymi.
 • Warszawa ul.Warecka – Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych włóknami węglowymi
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – wzmacnianie konstrukcji żelbetowych – iniekcje z żywic epoksydowych
 • Biblioteka Uniwersytecka Warszawa – iniekcja pozioma murów ceglanych – ściany nośne budynku (technologia firmy Remmers) – 2006
 • Agora S.A. –  Warszawa – Porr-Polska (Agora) – prace uszczelnieniowe – iniekcyjnie konstrukcje żelbet
 • Kaskada – Warszawa – iniekcyjne uszczelnienia stropów i ścian w biurowcu KASKADA
 • Iniekcyjne uszczelnienia dla HB-6 w stacji VOLVO
 • Konstancin Pensjonat – naprawy żelbetu
 • Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.komandytowa  – uszczelnienie zbiornika p. poż. Janki Hellmann pełna technologia – SIKA, WEBAC
 • Biblioteka Uniwersytecka Warszawa – wzmocnienie rampy zjazdowej  (iniekcje, nadbeton, taśmy węglowe, posadzka żywiczna – SIKA)
 • Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola – uszczelnienie iniekcyjne rys na ścianach zbiornika wody pitnej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Warszawa:
  • izolacje w technologii Remmers
  • osuszanie murów ceglanych w piwnicach
 • Wykonanie izolacji na ścianach w pomieszczeniach w piwnicy budynku.
 • Willa Podkowa Leśna i Willa Milanówek – izolacje w technologiach Remmers
 • Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. Drukarnia Wyszków (Quad/Winkowski) Wyszków – iniekcyjne wypełnienie pustek pod posadzką w hali drukarni
 • Oczyszczalnia ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ochrona Środowiska Grodzisk Mazowiecki -montaż włókien węglowych pod stropem zbiornika żelebetonowego w Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim(2008)
  • wzmacnianie stropu żelbet lamellami
  • izolacja zbiornika żelbet w technologii SIKA
  • remont zbiorników – materiałami SIKA
  • izolacja zbiorników – materiałem SIKA Poxitar
  • naprawa WKF – materiałami Hydrostop
  • iniekcje – materiałami WEBAC
 • Osuszanie murów ceglanych izolacje poziome w obiektach prywatnych wzmocnienie stropu żelbet budynku IPN – włóknami węglowymi
 • BUD-MAT Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych 10 – iniekcja wzmacniająca pod posadzkę technologią MC-Bauchemie
 • Wólka ul. Topolowa 52 05-084 Zaborów gm Leszno – iniekcja w pomieszczeniu klubowym, piwnicy i podbasenie, salonie, kotłowni i przy basenie, izolacja rury  materiałami Remmers i WEBAC
 • Multikino Bydgoszcz – iniekcje – ściana przy rampie.
 • Rakszawa k. Rzeszowa – prace przy zbiorniku wody pitnej – technologia WEBAC
 • Zakład DITNER Kozietuły Nowe 66J – uszczelnienie iniekcyjne zbiornika żelbetowego MAB
 • CITY GATE  Warszawa – prace uszczelnieniowe na styku ś›ciany szczelinowej z płytą… denną… oraz rysy na pł‚ycie dennej
 • „Rondo Dmowskiego” W-wa – kompleksowe uszczelnienie – iniekcyjne
 • Elektrownia „Kozienice” SA Świerże Górne, Kozienice – wykonanie uszczelnień mazutowni, wywrotnic i tunelu kablowego (2010)
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Warszawa – uszczelnienie przecieków ścian szczelinowych w tunelu pod rondem w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (2010)
 • Garaże podziemne – uszczelnianie stropów żelbet
 • Multikino Gdańsk Al. Zwycięstwa 14 – iniekcja stropu oraz naprawy kanałów
 • SGGW Warszawa – izolacja pozioma systemem Remmers
 • BARTEX Sp. z o.o. Pasłęk – iniekcyjne wypełnienie pustek pod posadzką
 • Warszawa ul. Chodkiewicza 8 – wykonanie iniekcji w pomieszczeniach w garażu, likwidacja podciągania kapilarnego, malowanie posadzki w hali garażowej (system S)
 • The Park ul. Krakowiaków 50 Warszawa – wykonanie uszczelnienia szczeliny za pomocą iniekcji
 • ul. Rodziny Połanieckich 27 i 29 Warszawa – iniekcja oraz prace uszczelnieniowe wraz z przemalowaniem
 • Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia – Budynek C i D – prace iniekcyjne
 • Przedszkole ul. Kalatówki 24 Warszawa – prace osuszeniowe – neutralizacja grzybów i pleśni, wymiana tynków – iniekcja – technologia Remmers
 • ul. Obserwatorów 7 w Warszawie – wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcję na materiałach firmy Remmers, neutralizacja grzybów urządzeniem mikrofalowym
 • Szwajcaria – willa prywatna – Izolacja muru oporowego oraz donic.
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie – Naprawa spękań, wyrównanie podłoża, żywica, malowanie posadzki
 • Cybernetyki Office Park, budynek HELION, Warszawa – Wykonanie posadzki metakrylowej na zjeździe do garażu budynku Helion
 • Pałac Młodziejowskiego ul. Miodowa 10, Warszawa – kompleksowe roboty hydroizolacyjne oraz bieżące prace uszczelniające i kosmetyczne
 • Wiśniowy Business Park ul. Iłżecka 26 w Warszawie – uszczelnienia przecieków w garażach
 • Budda House, ul. Ożarowska 65 w Warszawie – Izolacja pozioma na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych posadowionych na gruncie, izolacja kurtynowa iniekcyjna
 • Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Belgijska 2 w Warszawie – izolacja pozioma (przepony) od wewnątrz metodą iniekcji niskociśnieniowej, izolacja strukturalna
 • Lotnisko Modlin – Naprawy fundamentów zbiorników ppoż według technologii McBauchemie
 • Ochotnicza Straż Pożarna Świdry Małe Al. Nadwiślańska 132 – wzmocnienia stropu Akermana taśmami Sika Carbodur
 • E.Leclerc Jerozolimskie ul. Jutrzenki 156 W-wa – izolacja płyty stropowej od frontu budynku w systemie ICOPAL
 • Kanał Elbląski – izolacje poziome, wzmocnienia strukturalne poprzez iniekcję, wzmocnienia fundamentów mikrocementami
 • CH FERIO Wawer – izolacje pozioma – INIEKCJA po obwodzie ścian zewnętrznych i na ścianach wewnętrznych oraz fundamenty słupów, izolacja pionowa – na ścianach od wewnątrz budynku i na stopach fundamentowych słupów, izolacja pionowa zewnętrzna
 • Centrum Kultury i Rozrywki WATERFRONT Gdynia ul. Hryniewickiego 10 (obecnie ul. Waszyngtona 21) – Izolacja płyty fundamentowej w części biurowej, caffe, hotelowej oraz izolacja płyty fundamentowej i ścian zbiornika p. poż. w technologii REMMERS
 • Przedszkole ul. Kalatówki w Warszawie – prace osuszeniowe – neutralizacja grzybów i pleśni, wymiana tynków – iniekcja – technologia Remmers
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) – wzmocnienie rampy zjazdowej  (iniekcje, nadbeton, taśmy węglowe, posadzka żywiczna – w technologii  SIKA), iniekcja pozioma murów ceglanych – ściany nośne budynku (technologia firmy Remmers)
 • Prace w obiektach sakralnych – Żyrardów – wieża katedry – wzmacnianie struktury cegieł,  Sochaczew – impregnacja, wzmocnienie muru ceglanego, Kościół Parafialny w Żelechowie, pow. Grodziski – prace konserwatorskie murów w części przedniej – prace iniekcyjne (2012) – w technologii Remmers
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. – uszczelnienie styku kopuły ze ścianą żelbetową materiałami firmy WEBAC
 • E.Leclerc Jerozolimskie – iniekcje przerw roboczych w górnej części ściany i  dylatacji – przerw roboczych pionowych (Gelacryl Superflex), iniekcje włoskowatych rys (Webac 157 i 1403), malowanie ścian (Sikagard), wymiana koryta odpływowego
 • Kampus Biurowy „The Park”, Warszawa – Iniekcje uszczelniające dylatacje w systemie DE Neef i  WEBAC