[divider line_type=”No Line” custom_height=”500″]

Osuszanie murów - metoda mikrofalowa

Metoda mikrofalowa pozwala na szybkie osuszanie przegród budowlanych – ścian, stropów oraz podłóg.

Zaletami tej metody są:

  • skuteczne i bezpowrotne likwidowanie wilgoci, pleśni i grzybów;
  • brak hałasu – używane maszyny są bezgłośne;
  • skraca czas osuszania do minimum;
  • mniejsze zużycie energii;
  • brak konieczności opuszczenia remontowanych pomieszczeń przez mieszkańców

Zasada działania

Metoda osuszania mikrofalami opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania – molekuły wody, białka, tłuszczu i większości żywic zaczynają drgać jeśli znajdą się w silnym polu elektromagnetycznym.

Drgania prowadzą do tarcia cząstek materii i wydzielenia się ciepła. Ilość wydzielonego ciepła jest proporcjonalna do współczynnika strat dielektrycznych ogrzewanego materiału. Drugim czynnikiem jest stała dielektryczna materiału – im jest większa, tym pole elektromagnetyczne bardziej się w nim koncentruje.

Na proces ogrzewania materiału w polu elektromagnetycznym wpływają też: pojemność cieplna materiału i współczynnik przewodnictwa cieplnego. Woda ma dużą stałą dielektryczną i współczynnik strat dielektrycznych. Dlatego woda jest bardzo szybko ogrzewana w kuchence mikrofalowej.

Konstruktorzy zdecydowali się na częstotliwość 2,45 GHz. Takie fale są wystarczająco długie, aby móc wnikać w materiał wystarczająco głęboko w całą objętość, a zarazem dostatecznie krótkie aby przenieść energię potrzebną do wprawienia molekuł w drgania.

Mikrofalami nie można nagrzać metali. Ich duża przewodność elektryczna powoduje, że pole elektromagnetyczne nie może wniknąć w głąb materiału metalowego, lecz prowadzi do powstania prądów na powierzchni metali i do odbijania fal.