Wojskowa Akademia Techniczna


  • prace iniekcyjne,
  • wzmacnianie stropu w sali kinowej
  • prace iniekcyjne,

  •  wzmacnianie stropu w sali kinowej