Wiśniowy Business Park ul. Iłżecka 24 Warszawa


naprawa dylatacji w systemie SIKA Combiflex oraz iniekcja strukturalna
W budynku Wiśniowy Business Park przy ul. Iłżeckiej 24 w W-wie wykonano naprawy (w technologii firmy SIKA) garażu pod budynkiem biurowym i wielopoziomowego w zakresie dotyczącym usunięcia przyczyn przecieków wód opadowych oraz powstałych w związku z powyższym uszkodzeń.