SGGW ul. Nowourysnowska 164A - Bunkier


izolacja pozioma systemem Remmers
Prace polegające na wykonaniu izolacji poziomej - system Remmers.