Oczyszczalnia ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ochrona Środowiska


1) wzmacnianie stropu żelbet lamellami 2) izolacja zbiornika żelbet w technologii SIKA 3) remont zbiorników - materiałami SIKA 4) izolacja zbiorników - materiałem SIKA Poxitar 5) naprawa WKF - materiałami Hydrostop 6) iniekcje - materiałami WEBAC

 

Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej

Prace polegały na:

 1. uszczelnieniu powłoki stożkowej zbiornika WKF wg ekspertyzy dr inż. Krzysztofa Kamińskiego:
 • Usunięcie pozostałej części torkretu,
 • Uszczelnienie rur skośnie przechodzących przez powłokę betonową kopuły,
 • Naprawy liniowe i miejscowe przecieków wody,
 • Po obwodzie kopuły na styku ze ścianą walcową zbiornika ułożono na siatkach zbrojeniowych Hydrostop Reper,
 • Na pozostałej powierzchni kopuły nałożono 3 warstwy w kolejności (świeże na świeże) Hydrostop Mieszanka Profesjonalna.

2.  Komory defosfatacji i dentryfikacji - 4A

 •   uszczelnienie dna zbiornika za pomocą iniekcji z żywic poliuretanowych firmy WEBAC
 •   naprawę i wyrównanie powierzchni dna zbiornika z zastosowaniem SIKA Repair 30
 •   uszczelnienie dylatacji dno-ściana - wklejenie taśmy uszczelniającej SIKADUR-COMBIFLEX
 •   wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni stalowych słupów pomostu mieszadła z  zastosowaniem żywicy SIKA Cor Zinner i SIKA Intertol Poxitar F
 •  wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonu z zastosowaniem żywicy SIKA Intertol Poxitar F

3. naprawy i uszczelnienie „komina” na zbiorniku WKF wg poprzednich ekspertyz – dr inż. Krzysztof Kamiński