Centrum Edukacji Historycznej PASTA


izolacja pozioma i pionowa, zabytek

W zabytkowych murach Centrum Edukacji Historycznej PASTA został wykonany zakres prac obejmujący izolację pionową i poziomą według technologii Remmers.