Stacja Filtrów Warszawa


Filtry - (zabytek)

Stacja Filtrów jest zabytkiem, w którym wykonane zostały prace izolacyjne - izolacje poziome i izolacje pionowe w murach ceglanych (system Remmers).