PIA Piasecki


wiele obiektów w konstrukcji żel-bet - około 1700 mb. (iniekcje uszczelniajace)

Iniekcje uszczelniające garaże podziemne, płyty denne, stropy i ściany.