Izolacje poziome i pionowe


Wykonywanie izolacji w obiektach zarówno istniejących, jak i realizowanych aktualnie

Izolacje poziome - w istniejących obiektach (metodą iniekcji)

Izolacje ław i ścian fundamentowych - różne systemy.

Izolacje zbiorników, basenów, silosów, szybów, przejść podziemnych, itp.

Izolacje balkonów i tarasów.

Izolacja pod posadzki w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Izolacje odporne na ścieki, kwasy i ługi.

 

Wiele z istniejących budynków nieposiadają lub mają zniszczoną izolację poziomą.  Skutkiem braku takiej izolacji jest podciąganie wody kapilarnie. Wilgoć jaka powstaje przyczynia się do degradacji posadzki, ścian, ale i stropu. Jedynym sposobem na zablokowanie wchodzenia wody jest odtworzenie izolacji poziomej w obiekcie. W zalezności od dostępności robi się izolację od środka lub od zewnątrz.

 

 

 

Podciaganie kapilarne wg artykułu “Podciąganie kapilarne wilgoci” Dr Eric Rirsch:

"Podciąganie kapilarne jest zjawiskiem powszechnym w starych budynkach, szczególnie tych, w
których nie występuje pozioma izolacja przeciwwilgociowa. ... zjawisko
podciągania kapilarnego spowodowane jest transportowaniem w górę muru wody pochodzącej z
gruntu, na podobnej zasadzie jak byłby podciągany olej w knocie lampy naftowej. Widocznymi
skutkami podciągania kapilarnego jest występująca wilgoć w dolnych partiach muru, czasami nawet do
1,5 m wysokości, często przybierająca formę poziomych zawilgoceń. W przypadku silnych zawilgoceń
występują widoczne wysolenia, szczególnie w górnej części pasa wilgoci. Wysolenia te mają charakter
higroskopijny i mogą powodować absorpcję wody bezpośrednio z otoczenia."