Iniekcje


- uszczelniające dylatacje, rysy i szwy robocze przewodzące wodą™ we wszystkich obiektach budowlanych.
- sklejające - siłowe, elastyczne, wzmacniają…ce, wypełniają…ce rysy w konstrukcjach żelbetowych i murowych (mikrocementy). Izolacja pozimoa w istniej…cych budowlach z zastosowaniem materiałów: krzemiany, poliuretany, silikony, akryle. żelami akrylowymi od wewną…trz, powodują…ce zabezpieczenie muru przed wilgocią… i napierają…ca… wodą….

INIEKCJE - uszczelniające dylatacje, rysy i szwy robocze przewodzące wodę we wszystkich obiektach budowlanych.
INIEKCJE - sklejające siłowe, elastyczne, wzmacniające, wypełniające rysy w konstrukcjach żelbetowych i murowych (epoksydy).
INIEKCJE - wytwarzające izolacje poziomą w istniejących budowlach z zastosowaniem materiałów:krzemiany, poliuretany, silikony, akryle.

INIEKCJE - żelami akrylowymi od wewnątrz, powodujące zabezpieczenie muru przed wilgocią i napierającą wodą.
INIEKCJE - wzmacniające mury - mikrocementy, silikaty.
INIEKCJE - stabilizujące posadzki: mikrocementy, silikaty, poliuretany.

 


Tak działa krem firmy Remmers i pozostałe materiały iniekcyjne

 

 

Przykładowa technologia wykonywania prac iniekcyjnych

 1. Analiza - oględziny cieknącej rysy, ustalenie kąta nawiertu oraz średnicy i głębokości
 2. dokonanie nawiertów 8-10 szt.na mb pod kątem 45st.
 3. Odessanie pyłów
 4. Rozkucie rysy
 5. Oczyszczenie rysy - mycie
 6. Nałożenie warstwy szczepnej
 7. Zaszpachlowanie rysy materiałem specjalistycznym
 8. Przepłukanie i nawilżenie rysy przez otwory
 9. Osadzenie pakerów
 10. Przygotowanie preparatów - dozowanie, mieszanie składników
 11. Iniekcja wstępna materiałem - pianka pęczniejąca poliuretanowa
 12. Iniekcja - doiniektowanie j.w.
 13. Iniekcja uzupełniająco-wypełniająca materiałem - żywica poliuretanowa
 14. Doiniektowanie materiałem j.w.
 15. Po czterech dniach kontrola 
a)Usunięcie pakerów
b)Zaszpachlowanie otworów materiałem specjalistycznym
c)kosmetyka

UWAGA

Czas iniekcji do poszczególnych pakerów ustala się w trakcie pracy, w zależności od szerokości rysy, jej głębokości, struktury betonu, temperatury betonu, temperatury otoczenia.