Oferta

Hydro-
izolacje

Czytaj dalej

Iniekcje

Czytaj dalej

Osuszanie murów

Czytaj dalej

Posadzki żywiczne

Czytaj dalej

Naprawy żelbetów

Czytaj dalej

Wykonywanie izolacji w obiektach zarówno istniejących, jak i realizowanych aktualnie

  • Izolacje poziome – w istniejących obiektach (metodą iniekcji)
  • Izolacje ław i ścian fundamentowych – różne systemy.
  • Izolacje zbiorników, basenów, silosów, szybów, przejść podziemnych, itp.
  • Izolacje balkonów i tarasów.
  • Izolacja pod posadzki w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.
  • Izolacje odporne na ścieki, kwasy i ługi.

Wiele z istniejących budynków nieposiadają lub mają zniszczoną izolację poziomą.  Skutkiem braku takiej izolacji jest podciąganie wody kapilarnie. Wilgoć jaka powstaje przyczynia się do degradacji posadzki, ścian, ale i stropu. Jedynym sposobem na zablokowanie wchodzenia wody jest odtworzenie izolacji poziomej w obiekcie. W zalezności od dostępności robi się izolację od środka lub od zewnątrz.

Podciaganie kapilarne wg artykułu “Podciąganie kapilarne wilgoci” Dr Eric Rirsch:

„Podciąganie kapilarne jest zjawiskiem powszechnym w starych budynkach, szczególnie tych, w których nie występuje pozioma izolacja przeciwwilgociowa. … zjawisko podciągania kapilarnego spowodowane jest transportowaniem w górę muru wody pochodzącej z gruntu, na podobnej zasadzie jak byłby podciągany olej w knocie lampy naftowej. Widocznymi skutkami podciągania kapilarnego jest występująca wilgoć w dolnych partiach muru, czasami nawet do 1,5 m wysokości, często przybierająca formę poziomych zawilgoceń. W przypadku silnych zawilgoceń występują widoczne wysolenia, szczególnie w górnej części pasa wilgoci. Wysolenia te mają charakter higroskopijny i mogą powodować absorpcję wody bezpośrednio z otoczenia.”