Firma bHb specjalizuje się w iniekcyjnym uszczelnianiu wszelkich obiektów budowlanych przy wykorzystaniu
poliuretanów, akrylów, krzemianów, epoksydów, mikrocementów.
Metodami iniekcjnymi wykonujemy:
  • Izolacje poziome w istniejących budynkach / obiekty zabytkowe,
  • Iniekcje sklejająco – wzmacniające konstrukcji żelbetowych,
  • Uszczelnienia dylatacji, rys i przerw roboczych itp.,
  • Wypełnienia pustek mikrocementami
  • Stabilizacja posadzek
  • Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem włókien węglowych – naprawy materiałami PCC
  • Posadzki żywiczne – garaże wielkopowierzchniowe/naprawy
  • Neutralizacja pleśni, grzybów – mikrofalami i jonizatorami
  • Osuszanie budowli/zabytki
Firma korzysta wyłącznie z materiałów renomowanych firm posiadających atesty ITB, IBDM oraz PZH:

Bogdan Hłasko jest współzałożycielem Stowarzyszenia Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie (http://www.eksperciodizolacji.pl)